Karınca türleri nelerdir?

KARINCALAR TÜRLERİNİN YANINDA DAVRANIŞLARINA GÖRE DE SINIFLANDIRILIR

Karıncaların çok farklı türleri bulunur. Türleri çok farkılılık gösterdiğinden, bazı uzmanlar bu hayvanları davranışlarına göre sınıflandırır. Evlerde rastlanan iki ana karınca grubu mevcuttur: ev karıncaları ve höyük karıncaları. Ev karıncaları genellikle yiyecek ve su kaynağına gidip gelen yollar oluştururlar. Bu karıncaların üstesinden gelmek istiyorsanız, hem bu yolları hem de yuvalarını (genellikle evin dışında olur) yok etmeniz gerekir. Höyük karıncaları çoğunlukla ev dışında yaşarlar ve yuvaları sizin gözünüze çarpmayabilir. Bunlara ilave olarak, kendi sınıflarıyla anılacak kadar farklı özellikler sergileyen iki karınca türü daha mevcuttur: marangoz karınca ve ateş karıncası.

Karıncalar neye benzer?

Ayırt Edici Özellikler

Karıncalar çok çeşitli büyüklük ve renklere sahiptirler. Görünüşleri kanatsız bir yaban arısını andırsa da çok azının (ateş karıncası istisna olarak) iğnesi vardır. Bir karıncanın gövdesini yakından incelediğinizde, son iki kısmın arasındaki ince bölgede bir veya iki adet kambur olduğunu görürsünüz. Karıncaların aksine yaban arılarında bu kamburlara rastlanmaz. Ayrıca, karınca antenleri bükük veya “dirsekli”dir.

Karıncalarla Tanışın

Ev Karıncaları

Ev karıncaları iç ve dış mekanlarda yuvalanırlar. Genellikle eve yakın inşa ettikleri kolonileri, toprağın, yerdeki eşyaların altında veya evin içinde bulunur. Eve girdiklerinde onları yiyecek ve su kaynağına giden “görünmez bir yolu” takip ederken görebilirsiniz. Bu karıncalar yiyeceklerinizi istila ederek kirletebilir. Ev karıncaları hakkında daha fazla bilgi alın.

Höyük Karıncaları

Dışarıda gördüğünüz höyük karıncaları yiyecek ve su bulmak için eve de girebilirler. Bu karıncalar çimlerde, malçlı alanlar ile kaldırım, veranda, teraça ve bina zemini boyunca höyük benzeri tepecikler inşa ederler. Höyük karıncaları hakkında daha fazla bilgi alın.

Marangoz Karıncalar

Marangoz karıncalar duvarlara, kilerlere ve sudan zarar görmüş veya çürümekte olan tahtalara yuva yaparlar. Dışarıdaki yuvalara genellikle kulübe, yakacak odunların içi, taraçalar, ağaç gövdeleri, yağmur olukları ve dış yapıların alt yüzeyleri gibi yerlerde rastlanır. Karıncalar tahtayı yemezler ama yuvalarını ve tünellerini odunun içine yaparlar ve bu durum tahtayı daha da yıpratır. Marangoz karıncalar onları elinize almaya kalkışırsanız sizi ısırabilir ancak ısırıkları ateş karıncasının iğnesi kadar acı vermez. Marangoz karıncalar hakkında daha fazla bilgi alın.

Ateş Karıncaları

Ateş karıncaları, çoğunlukla dışarı yuva yapan höyük karıncasının özel bir türüdür. Isırırlar ama aynı zamanda karınlarında, kendilerini veya yuvalarını rahatsız eden şeye zehir zerk eden bir iğneleri de bulunur. Sokmaları oldukça acı verir ve birkaç defa soktuklarında tıbbi yardım gerekli olabilir. Ateş karıncaları hakkında daha fazla bilgi alın.

Hala Sorularınız mı Var?
bug id
Hangi karınca türüyle karşı karşıya olduğunuzu öğrenmek için Böcek Tanımlayıcı’mızı kullanın.

En İyi Karınca İlaçları